تلاوت استاد مهدی شایق در مرحله مقدماتی در سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری

[http://www.aparat.com/v/lCsiU]