تصویر فینالیست های سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم استان یزد به همراه داوران و بعضی از پرسنل اداره اوقاف و امورر خیره
                                  دوستان عزیز به دلیل بزرگ بودن تصاویر آدرس تصاویر را در صفحه جدید مرور گر خود جایگذاری کنید