این تواشیح زیبا در جلسه چهارشنبه شب استاد صادق طالبی خوانده شده است.این تواشیح زیبا در مورد امام زمان(عج)می باشد.