حجم تلاوت:6.51مگابایت
مدت تلاوت:28دقیقه
منبع:زیباترین تلاوت ها