لطفا این تلاوت زیبا را از دست ندید تلاوتی از استاد حسن مختاری-سوره مبارکه مزمل 
                                                                مدت زمان:10:48 
                                                                حجم:2,202 KB
                                   پیشنهاد می کنم همه این تلاوت زیبا را دریافت کنند 
                                              دریافت