تلاوتی از استاد حسن مختاری سوره مبارکه یوسف 
                                                               مدت زمان:06:59  
                                                               حجم:6,567 KB