تلاوتی از استاد غلوش سوره مبارکه شمس                                                                 
                                         
                                                             مدت زمان:7:43          
                                                             حجم:554 KB                                        
                                                          دانلود