مدهامتان سایت مدهامتان با هدف ارائه تلاوت های قاریان مصری وایرانی به وجود آمده. همچنین این سایت ارائه دهنده:تواشیح،اذان،ابتهال،اخبار قرآنی ودیگر مطالب آموزنده قرآنی نیز است.این سایت در تاریخ:1392/10/10به وجود آمد البته به طور رسمی کارخود را در اردیبهشت ماه 1393آغاز نمود.این وبلاک در ابتدا نامش سایت ظهور بود که بادرخواست نویسندگان وبازدید کنندگانسایت این سایت به سایت مدهامتان تغییر نام داد. این وبلاگ دارای 3نویسنده است که هرکدام،از قاریان خوب یزدی هستند که در استان رتبه های زیادی دارند.این وبلاگ،به منظور گسترش فعالیت ها ومطالب خود،قصد دارد که نویسندگان بیشتری را جذب کند.تمامی دوستان فعال در حوضه قرآنی می توانند با ارسال مشخات وسوابق قرآنی خود به آدرس ایمیل:zohoor5@chmail.irبه جمع نویسندگان سایت بپیوندند. گروه نویسندگان سایت مدهآمَّتان tag:http://zohoor5.mihanblog.com 2020-09-18T13:03:37+01:00 mihanblog.com تلاوتی از استاد غلوش سوره مبارکه یاسین 2019-08-29T07:36:04+01:00 2019-08-29T07:36:04+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/519 علی شادپور                               تلاوتی بسیار زیبا از استاد غلوش سوره مبارکه یاسین از ابتدا                                                                                        &nbsp                                                                 
                                                       مدت زمان:9:31  
                                                       حجم:681 KB                                                                                                                                                             
]]>
تلاوت سوره مبارکه شمس استاد غلوش 2019-08-28T06:50:15+01:00 2019-08-28T06:50:15+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/518 علی شادپور                                             تلاوتی از استاد غلوش سوره مبارکه شمس                                                                                     &nb                                          
                                                             مدت زمان:7:43          
                                                             حجم:554 KB                                        
                                                          دانلود
]]>
تلاوتی از استاد کریم منصوری- سوره توبه و بلد 2019-07-29T06:18:45+01:00 2019-07-29T06:18:45+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/517 علی شادپور                                  تلاوت بسیار زیبا از استاد کریم منصوری سوره مبارکه توبه و بلد                                                                                                                        تلاوت بسیار زیبا از استاد کریم منصوری سوره مبارکه توبه و بلد     
                                  
                                                           مدت زمان:15:44  
                                                           حجم:1,115 KB 
                                                                   دانلود
                                                                               
]]>
تلاوتی از استاد حسن مختاری-سوره یوسف 2019-07-29T05:28:03+01:00 2019-07-29T05:28:03+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/516 علی شادپور                                             تلاوتی از استاد حسن مختاری سوره مبارکه یوسف                                                                مدت زمان:06:59                                                                               مدت زمان:06:59  
                                                               حجم:6,567 KB 
                                                                                                                                 
                                      
]]>
تلاوتی از استاد حسن مختاری-سوره مبارکه مزمل 2019-07-16T11:06:45+01:00 2019-07-16T11:06:45+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/515 علی شادپور                    لطفا این تلاوت زیبا را از دست ندید تلاوتی از استاد حسن مختاری-سوره مبارکه مزمل                                                                 مدت زمان:10:48                             &                    لطفا این تلاوت زیبا را از دست ندید تلاوتی از استاد حسن مختاری-سوره مبارکه مزمل 
                                                                مدت زمان:10:48 
                                                                حجم:2,202 KB
                                   پیشنهاد می کنم همه این تلاوت زیبا را دریافت کنند 
                                              دریافت
]]>
تلاوتی از استاد غلوش سوره مبارکه اسرا و حاقه 2019-07-15T13:27:45+01:00 2019-07-15T13:27:45+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/514 علی شادپور                                                                                   مدت زمان:13:29                                                      
                                                            مدت زمان:13:29 
                                                            حجم:6,344 KB  
                                                           دانلود
                         
]]>
تلاوت تصویری استاد مصطفی اسماعیل سوره زمر 2019-07-10T12:24:11+01:00 2019-07-10T12:24:11+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/513 علی شادپور                                                                         مدت زمان:05:13                                                             
                                                           مدت زمان:05:13 
                                                           حجم:8,951 KB 
                                                    
]]>
تلاوتی از استاد حسن مختاری-سوره بلد 2019-07-08T13:42:07+01:00 2019-07-08T13:42:07+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/511 علی شادپور                                       تلاوتی بسیار زیبا از استاد حسن مختاری از سوره مبارکه بلد                                                                مدت زمان:03:44                                                                               مدت زمان:03:44                  
                                                               حجم:2,644 KB 
                                                       
]]>
سوره آل عمران استاد منشاوی 2019-07-06T11:01:32+01:00 2019-07-06T11:01:32+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/509 علی شادپور   لظفا این تلاوت زیبا را از دست ندید تلاوت زیبا از استاد منشاوی سوره آل عمران،آیات شریفه 189 الی 195                                                                                                            &nbsp   لظفا این تلاوت زیبا را از دست ندید تلاوت زیبا از استاد منشاوی سوره آل عمران،آیات شریفه 189 الی 195                                                                                                                                
مدت زمان:21:04 
            حجم:19,702 KB             
    دانلود    
                              
]]>
تلاوتی از استاد شهید حسن دانش 2019-07-05T12:43:36+01:00 2019-07-05T12:43:36+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/508 علی شادپور                          تلاوت بسیار زیبایی از استاد شهید حسن دانش سوره فاطر آیه شریفه 10                                                                                           &nbsp                            
                                                          مدت زمان:01:36 
                                                           حجم:954 KB 
                                                                 دانلود
                                                                     
]]>
سوره مبارکه غاشیه استاد عبدالباسط 2019-07-05T11:59:21+01:00 2019-07-05T11:59:21+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/507 علی شادپور                                                                               مدت زمان:02:51                                                       &nbs   
                                                       مدت زمان:02:51               
                                                       حجم:2,694 KB
                                                       دانلود
]]>
سوره احزاب استاد منشاوی 2019-07-02T12:08:16+01:00 2019-07-02T12:08:16+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/506 علی شادپور                           تلاوتی بسیار زیبا از سوره احزاب استاد منشاوی ،آیات شریفه 21 الی 34                                                                                              &n
                                                                مدت زمان:13:39 
                                                                حجم:1,621 KB
                                                           دانلود 

]]>
دانلود سوره نور استاد منشاوی 2019-06-30T13:17:05+01:00 2019-06-30T13:17:05+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/504 علی شادپور                                  تلاوت بسیار زیبا از استاد منشاوی آیات شریفه 35 الی 41                                                                 مدت زمان:10:23                 &nb          
                                                        مدت زمان:10:23 
                                                        حجم:1,846 KB 
                                                                 دانلود                                             
                                                  
]]>
سوره مبارکه حمد استاد عبدالباسط 2019-06-29T11:01:04+01:00 2019-06-29T11:01:04+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/503 علی شادپور                                                                                  مدت زمان:01:21                                                   &nbs
                                                           مدت زمان:01:21             
                                                            حجم:657 KB             
                                                                  دانلود
]]>
تلاوتی از استاد کریم منصوری سوره شمس و المطففین 2019-06-29T10:28:27+01:00 2019-06-29T10:28:27+01:00 tag:http://zohoor5.mihanblog.com/post/502 علی شادپور                                                                                  مدت زمان:07:52                                                &nbsp
                                                   مدت زمان:07:52  
                                                    حجم:572 KB 
                                                          دانلود
]]>