نام استاد : حاج روح الله تقوایی 
زمان برگزاری : جمعه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : محمودآباد-حسینیه صاحب الزمان
نام استاد : محمدکاظم تقی زاده 
زمان برگزاری :  چهارشنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : سیار-محدوده شهریزد
نام استاد : محمدحسین جعفری 
زمان برگزاری :  دوشنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : ثابت-مسجدحجت مریم آباد
نام استاد : محمدحسن حسن زاده 
زمان برگزاری :  سه‌شنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : بلوارنواب صفوی-کوچه شهیدعطابخش-بیت الزهرا
نام استاد : سیدعباس حسینی 
زمان برگزاری :  دوشنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : بلوارشهیدصدوقی-مسجدامام هادی(ع)
نام استاد : حاج حسن دانش 
زمان برگزاری :  یكشنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : بلوار17شهریور-کوچه بازنشستگان سپاه-مکتب الغدیر
نام استاد : حاجحسین دستجردی 
زمان برگزاری :  یكشنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : سیار-منطقه حسن آباد
نام استاد : حامد سلطانی 
زمان برگزاری : شنبه سه‌شنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : سیار-شاهدیه-گردفرامرز
نام استاد : محمدصادق سلیمی 
زمان برگزاری :  جمعه / یک ونیم ساعت بعداز مغرب وعشاء 
محل برگزاری : خیابان امام خمینی-کوچه شهیدصدوقی-سهل بن علی(ع)
نام استاد : مهدی شایق 
زمان برگزاری : شنبه / نیم ساعت بعداز مغرب وعشاء 
محل برگزاری : یزد-مریم آباد-مسجدامام خمینی

نام استاد : صادق طالبی 
زمان برگزاری :  چهارشنبه / بعدازنمازعشاء 
محل برگزاری : بلوار دهه فجر-امام زاده سیدنصرالله
نام استاد : صادق طالبی 
زمان برگزاری :  یكشنبه / بعد نماز عشا 
محل برگزاری : صفائیه-پایگاه ابوذر
منبع:http://telavat.com/