نام استاد:حاج حسن دانش
افتخارات:رتبه اول مسابقات دانش آموزی کشور در سال 78 ، رتبه اول مسابقات کشوری زیر شانزده سال اوقاف در سال 80، رتبه چهارم مسابقات بین المللی عربستان در سال 80 ، رتبه اول مسابقات کشوری سازمان تبلیغات اسلامی در سال 81 ، رتبه اول مسابقات کشوری فرهنگ و ارشاد در سال 82، رتبه اول مسابقات کشوری فرهنگ و ارشاد در رشته ترتیل در سال 85، رتبه سوم مسابقات دار القرآن امام علی (ع) در سال های 87، 88 و 89، رتبه پنجم کشوری مسابقات کشوری سازمان اوقاف در سال 90 را کسب کرده است.کسب رتبه اول مسابقات جهانی کشور تونس


نام قاری:مهدی شایق
افتخارات:«مهدی شایق» نفر پنجم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال ۱۳۹۱ و نفر اول جشنواره قرآنی جوانان مساجد سراسر کشور موسوم به «مدهامّتان» در همان سال است،نفر نخست مسابقات بین‌المللی تونس
نام قاری:حاج حسین دستجردی
افتخارات:کسب مقام اول مسابقات اعزام به مکه-تلاوت جلوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی در سفرشان به یزد-نفر دوم رشته قرائت سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم استانی در سال 91-حضور در تواشیح بینات وکسب رتبه پنجم کشوری
نگاهی برزندگی نامه قرآنی ایشان:حاج حسین دستجردی قاری خوش ذوق یزدی متولد سال 1361 می باشد . شیرینی و حلاوت تلاوت وی که در بداهه خوانی بسیار تبهر دارد بسیار خواستنی است . او در مسابقات سراسری سال 89 که در استان یزد برگزار شد نیز تلاوت بسیار خوبی انجام داد.

نام قاری:صادق طالبی
افتخارات:حضور در تواشیح ثقلین وکسب رتبه سوم کشوری


نام قاری:مجید مضطر زاده
افتخارات:تلاوت سوره مریم در حرم مطهر رضوی  مسجد جامع گوهرشادایوان مقصوره-حضور در تواشیح ثقلین وکسب رتبه سوم کشوری

نام قاری:حاج حسن مختاری
افتخارات:حضور در تواشیح بینات وکسب مقام پنجم کشور-کسب مقام اول درهفدهمین دوره مسابقات تواشیح و ابتهال اداره اوقاف یزد
نام قاری:محمدحسن حسن زاده
افتخارات:حضور در گروه تواشیح ثقلین وکسب مقام سوم
 
نام استاد:استاد علی اکبر کاظمی
افتخارات:نفر اول در رشته ترتیل مسابقات91
=