تلاوتی بسیار زیبا وبی نظیر از استاد محمود شحات.سوره توبه.من بیشتر استاد منشاوی گوش می دهم واز ایشان تقلید می کنم اما دوتلاوت از ایشان را خیلی زیبا می دانم یکی سوره توبه ودیگری سوره حمد وبقره که فایل تصویری اش را به زودی می گذارم.امروز سوره توبه ایشان را در سایت می گذارم.تلاوتی زیبا ومناسب برای تقلید.من به تمام کسانی که از استاد محمود شحات تقلید می کنند پیشنهاد می کنم این تلاوت را گوش کنند.
مدت تلاوت:13دقیقه
حجم تلاوت:3,203 KB