تلاوت بسیار زیبایی از استاد شهید حسن دانش سوره فاطر آیه شریفه 10                          
                           
                                                          مدت زمان:01:36 
                                                           حجم:954 KB 
                                                                 دانلود