برای اولین بار در سایت مدهامتان تلاوت استاد کریم منصوری.امروز بنا به درخواست های متعدد بازدید کنندگان تلاوت های استاد کاظمی را در سایت قرار می دهیم.تلاوت سوره قصص آیات5-9وشمس
Image result for ‫کریم منصوری‬‎
مدت تلاوت:14:08
حجم تلاوت3.240کیلوبات
منبع:سایت شهید آوینی