سوره حمد استاد محمد شحات انور
تلاوتی بسیار کوتاه اما زیبا از استاد شحات محمد انور از سوره حمد مناسب برای تقلید از این استاد.
مدت تلاون:2دقیقه
حجم تلاوت:2,049 KB