پس از آن که تلاوت تصویری سوره علق استاد مصطفی اسماعیل را در سایت گذاشتیم حالا تلاوت صوتی ایشان را هم می گذاریم.
مدت تلاوت:4:21
حجم تلاوت:1,024 KB