کلیپ هم  خوانی تواشیح بینات در سال1391.سوره مبارکه احزاب.لازم به ذکراست که اعضای تواشیح بینات در سال1391عبارتند بودند از:آقایان مهدی شایق-حسن مختاری-علی اکبر کاظمی-حسین دستجردی-طه ملکوتیان-صادق طالبی که استاد صادق طالبی به تواشیح ثقلین پیوسته است.همچنین آقایان:ضیافتی-مصطفی شایق-محسن پاکدامن نیز به تواشیح بینات اضافه شده اند.از آقای علی اکبر رمضانی که این کلیپ را برای مافرستاده اند تشکر می کنیم.
[http://www.aparat.com/v/RFU3O]